Skillnaden mellan avledning och motbetingning

Uppdaterat: 6 maj 2021

Idag tänkte jag skriva lite om något som till stor del berör hundmöten men även kan appliceras på andra sammanhang som innefattar stress hos hunden, till exempel rädsla för okända människor eller stress i nya miljöer.


När man har en hund som reagerar stressat gentemot något brukar jag oftast rekommendera att man jobbar med motbetingning som ett första steg till skvallerträning. I en hundmötesproblematik innebär det kort sagt att man förändrar hundens känsla inför den mötande hunden från stress till lugn och välbehag. Detta i sin tur gör att hundens beteende kommer ändras från skall/koppeldrag/utfall etc eftersom dessa beteenden endast är ett symptom på en känsla. Denna metod fungerar väldigt bra så länge man är beredd att lägga tid och energi på att träna på mer eller mindre alla hundar man möter.


Ibland passar det kanske inte att motbetinga i och med att det kräver stort avstånd och en mottaglig hund och i dessa fall kan avledning vara en bra nödlösning. Det innebär att man distraherar hunden så att den inte är lika medveten om den mötande hunden och därför inte reagerar. Det kan man till exempel göra med hjälp av gott godis eller att ge hunden en uppgift som den tycker om och kan sen innan.


Skillnaden mellan dessa två strategier är att genom motbetingning tränar man aktivt på problemet, hunden är hela tiden medveten om den mötande hunden och lär sig långsamt att förknippa mötande hundar med trevligheter som bjuds av husse/matte. Medan avledning helt bygger på att hunden distanseras från den mötande hunden så att den kan passera i periferin medan din hund är upptagen med något annat. Detta innebär att det inte är en aktiv träningssitution som lär hunden något, det vill säga att problemen med hundmöten sannolikt inte kommer förändras om du avleder er igenom varje hundmöte.


Alltså:

Motbetingning = toppen träningsmetod som kommer leda till skvallerträning.

Avledning = bra nödlösning när inget annat funkar men ingen träningsmetod i sig.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla