Hunderbara Kurser

Onlinekurser

En nyhet hos Hunderbara Kurser är kurser som är onlinebaserade vilket innebär att man kan gå kurserna hemma i lugn och ro när det passar en själv. Det finns två olika upplägg, en variant som bygger helt på självstudier och alltså inte innehåller någon feedback från mig, och en variant där man skickar in filmer på sin träning och får personlig feedback från mig som instruktör.

De kurser som baseras helt på självstudier är öppna för kursstart när som helst under året, från det att du anmält dig till kursen har du tillgång till materialet i 5 veckor. Du får tillgång till en låst facebookgrupp med studiematerial i text och film och tränar självständigt med hjälp av studiematerial uppdelat i lektioner.

Om du istället vill få feedback på ditt arbete finns det som sagt kurser där det ingår, du får då skicka in tre klipp per vecka på pågående träning som du sen får feedback på för att kunna arbeta vidare. Dessa kurser kan antingen hållas individuellt via mail eller startas upp i grupper på Facebook, vad som gäller står under respektive kurs.

I dagsläget är materialet under uppbyggnad och enbart kursen i belöningsutveckling ligger öppen för anmälan, läs mer om den under kurser. Resterade kurser kommer inom kort, exempel nedan:

  • Viltspår som aktivering - självstudiematerial.

  • Belöningsutveckling - självstudiematerial.

  • Kontakt- och koppelkurs - självstudiematerial & feedbackbaserad kurs.

  • Aktivering och belöningsutveckling - feedbackbaserad kurs.